Niech zwycięstwo Chrystusa w tym szczególnie trudnym okresie, będzie powodem do umocnienia naszej wiary. Niech doda nam nadziei, że z Nim i my sprostamy tym niecodziennym sytuacjom, których aktualnie doświadcza cały świat. Niech pomnoży w nas miłość, która nada sens wszystkim troskom, które przezywamy oraz niech da nam gwarancję zmartwychwstania do wiecznej radości…

Wszystkim Klientom, Współpracownikom przede wszystkim zdrowych Świat Zmartwychwstania Pańskiego

życzą Właściciele ATMOMAT