W tym roku obchodzimy Jubileusz 25 lecia ATMOMAT. Świętowanie rozpoczęliśmy z tymi, którzy są nam szczególnie bliscy. To Podopieczni Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.
W tym roku chcieliśmy ich uhonorować szczególnie. Do występu Mikołaja obdarowującego paczkami Dzieci przekazaliśmy również dar pieniężny na potrzeby placówki.

Dzieci z Zespołu Szkół nr 3 są nam szczególnie bliskie z wieloma z nich jesteśmy na co dzień, poznając ich sytuacje oraz troski.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość i wierzymy, że jutro przyniesie Dzieciom dużo zdrowia, radości oraz nadziei, która pozwoli im bezpiecznie wejść w dorosłe życie,a Nauczycielom oraz Rodzicom da satysfakcję, radość oraz dumę.