18 stycznia 2013 roku w  Auli Seminarium Duchownego we Włocławku odbył się „Koncert Wielu Serc” zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną – OLIGO. Koncert został zorganizowany w celu przedstawienia efektów systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą – podopiecznymi Stowarzyszenia, ale również w celu podziękowania tym wszystkim którzy w różny sposób pomagali w minionym roku.
ATMOMAT został uhonorowany dyplomem, a Pani Krystyna Ryniec- właścicielka Przedsiębiortswa otrzymała statuetkę „Przyjaciel OLIGO 2012”.