Otrzymaliśmy list gratulacyjny od Prezydenta Miasta, z okazji ponownego przyznania nam Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.