27 marca -to Międzynarodowy Dzień Teatru.Od kilku lat jest to dzień w którym Teatr Impresaryjny in. Włodzimierza Gniazdowskiego ma okazję do zaprezentowania własnej twórczości scenicznej: Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych…”.
W tym szczególnym dniu ATMOMAT został wyróżniony przez Dyrekrora Teatru:
Pana Jana Polaka wraz z wszystkimi pracownikami nagrodą uznania za pomoc oraz wsparcie pracy Teatru. Odebranie nagrody na scenie Teatru, to dla nas szczególne wyróżnienie, ponieważ „teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą”.