25 listopada 2010 r nasz wieloletni Dostawca żeliwa – Konecki Zakłady Odlewnicze S.A. W Końskich uhonorował nas Dyplomem „Złota Dziesiątka Dystrybutorów KZO S.A.”. Wyróżniono również Katarzynę Ryniec nagrodą „Handlowiec Roku 2010 w sprzedaży i promowaniu wyrobów KZO S.A”. Załoga przedsiębiorstwa ATMOMAT jest niezwykle dumna z otrzymania w/w nagród oraz zmotywowana jeszcze bardziej do dalszej pracy.

25