11 grudnia 2013 roku ATMOMAT otrzymało podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku za zrozumienie i wsparcie dzieci specjalnej troski.