Za pomoc finansową w organizacji koncertu „Uwielbienie”