Jako jeden z największych dystrybutorów odwodnień żeliwnych dróg, mostów i autostrad zostaliśmy nagrodzeni statuetką „Złoty Odlewnik 2008”.

Wręczenie Nagrody i Certyfikatów odbyło się na spotkaniu zorganizowanym przez Koneckie Zakłady Odlewnicze.

Przedłużono dla „ATMOMAT” Spółka Jawna pełnomocnictwa do reprezentowania KZO Końskie we wszystkich sprawach związanych z ich ofertą produkcyjną na rok 2009.